• E-mail:office@certinspect.ro

  • Telefon:+40 722 105 099

  • Str. Zambilelor 96
    Etaj 1, Sector 2, Bucuresti

Auditori pentru Sistemul de Management al Energiei conform ISO 50001:2018

Auditori pentru Sistemul de Management al Energiei conform ISO 50001:2018

Curs de instruire privind cerintele sistemului de management al energiei conform SR EN ISO 50001:2018 

Durata: 3 zile
Obiectiv: deprinderea cunostintelor si abilitatilor necesare pentru implementarea si mentinerea unui sistem de management al energiei
Grup tinta: Manageri Sistem de Management Integrat, Manageri Sistem de Management al Energiei, Manageri Energetici

TEMATICA

•    Scopul standardului
•    Vocabular
•    Corelare cu legislatia in domeniul energiei
•    Prezentarea cerintelor standardului SR EN ISO 50001:2018:
•    Inţelegerea organizatiei si a contextului sau
•    Intelegerea necesitatilor si asteptarilor partilor interesate 
•    Determinarea domeniului de aplicare
•    Leadership; politica energetica; roluri, responsabilitati si autoritate
•    Identificarea riscurilor si oportunitatilor in domeniul managementului energiei
•    Determinarea cerintelor legale si a altor cerinte aplicabile in domeniul energiei
•    Planificarea actiunilor necesare pentru atingerea obiectivelor si tintelor energetice
•    Analiza energetica: scop si etape de realizare
•    Indicatori de performanta energetica
•    Nivelul de referinta al energiei
•    Planificarea colectarii datelor energetice
•    Procese suport: alocare resurse, competenta, constientizare, comunicare 
•    Controlul informaţiilor documentate
•    Modul de realizare a controlului operational, proiectare, aprovizionare
•    Procese de monitorizare, masurare, analiza si evaluare a performanţei energetice
•    Audit intern şi modul de realizare a analizei de management
•    Neconformitati si actiuni corective
•    Procesul de imbunatatire continua

 

GRUP ȚINTĂ

Manageri ai Sistemelor de Management Integrat, Manageri ai Sistemelor de Management al Energiei, Manageri Energetici, Auditori ai altor sisteme de management

LECTOR - Doamna Cristina Dincă
• Inginer chimist
• Lector și conducător echipă de Audit pentru sisteme de management, cu experiență de peste 15 ani.

CONDIȚII DE PARTICIPARE ȘI PLATĂ
Preț: 1200 RON + TVA