• E-mail:office@certinspect.ro

  • Telefon:+40 722 105 099

  • Str. Zambilelor 96
    Etaj 1, Sector 2, Bucuresti

Politica privind inregistrarile

Politica privind inregistrarile

Ca organism care asigura respectarea principiului confidentialitatii CERTINSPECT REGISTER are implementat propriul sistem de management, care include reguli documentate privind controlul inregistrarilor rezultate atat din functionarea sistemului propriu de management cat si din activitatile de certificare si cele furnizate de clientii sai pe suport informatic sau pe suport de hartie. Pentru asigurarea unor inregistrari adecvate pentru utilizare este elaborata si implementata procedura Controlul documentelor si inregistrarilor. Arhivare, cod PS-01. Procedura stabileste perioadele de pastrare si eliminare, modul de depozitare si protejare, inclusiv mentinerea lizibilitatii, controlul modificarilor, modul de difuzare, acces, regasire si utilizare pentru documente si inregistrari. Prin Procedura elaborata si prin Politica sa privind pastrarea inregistrarilor CERTINSPECT REGISTER asigura ca:

  • toate inregistrarile referitoare la clienti sunt pastrate (arhivate), transmise sau transferate astfel incat sa se asigure mentinerea confidentialitatii;
  • inregistrarile clientilor certificati sunt pastrate pe durata ciclului de certificare aflat in derulare plus un ciclu complet de certificare;
  • acces restrictionat privind numai vizualizarea inregistrarii fara posibilitatea modificarii acesteia;
  • securizarea inregistrarilor fie prin pastrarea in spatii asigurate contra efractiei care previn degradarea, furtul, pierderea sau deteriorarea intentionata, manipularea necorespunzatoare, pierderea confidentialitatii prin acces limitat acordat numai persoanelor autorizate, fie electronic in baze de date la care accesul este restrictionat pe nivele cu user si parole care se schimba lunar;
  • accesul la acte, documente si inregistrari este reglementat prin Fisa postului;
  • Ca Administrator ma angajez sa pun la dispozitie toate resursele necesare pentru asigurarea intergitatii si protectiei documentelor si inregistrarilor pe toata perioada de arhivare, asa cum este ea stabilita in procedurile aplicabile si in legislatie.