• E-mail:office@certinspect.ro

 • Telefon:+40 722 105 099

 • Str. Zambilelor 96
  Etaj 1, Sector 2, Bucuresti

Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

 CERTINSPECT REGISTER este responsabil, in virtutea acordurilor juridice legale incheiate, pentru managementul tuturor informatiilor obtinute sau create in cursul activitatilor de certificare, la toate nivelurile structurii sale organizatorice, inclusiv comisii, personal colaborator , care actioneaza in numele sau. Pentru a furniza incredere deplina clientilor sai si a obtine accesul privilegiat la informatiile care ii sunt necesare pentru a evalua in mod adecvat conformitatea cu cerintele de certificare, CERTINSPECT REGISTER a documentat prezenta politica de confidentialitate prin care considera ca fiind confidentiale informatiile referitoare la:

 • clientii sai;
 • personalul propriu si colaborator;
 • clientii sai provenite din alte surse decat clientul insusi (reclamatii, autoritati);
 • un anumit client sau persoana certificat/certificata;
 • In vederea respectarii principului confidentialitatii CERTINSPECT REGISTER  a luat urmatoarele masuri:
 • semnarea de catre intregul personal intern si colaborator, inclusiv membrii comisiilor CERTINSPECT REGISTER  a Codului Deontologic;
 • notificarea in avans a clientului cu privire la informatiile pe care organismul vrea sa le faca publice, considerand ca toate celelalte informatii sunt confidentiale cu exceptia celor facute publice de catre client;
 • sa notifice clientul inainte de furnizarea unei informatii referitoare la acesta catre terte parti cu exceptia situatiilor reglementate prin lege;
 • se asigura prin clauze contractuale ca subcontractantii sai respecta confidentialitatea asupra serviciilor prestate;
 •  CERTINSPECT REGISTER  are procese, echipamente si facilitati care asigura manipularea sigura a informatiilor confidentiale: echipamente electronice de stocare a informatiilor, usere si parole de accesare pe diverse nivele, etc.  Ca Administrator ma angajez sa aloc resursele necesare implementarii p rezentei politici.